1.
Halonen M. Evaluoiminen opettajan työvälineenä suomalaisessa koulussa. Virittäjä [Internet]. 19. joulukuuta 2018 [viitattu 19. helmikuuta 2020];122(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/70081