1.
Lilja N. Vuorovaikutuksen näkökulmia imperatiivisten vuorojen rakenteeseen ja käyttöön. Virittäjä [Internet]. 20. maaliskuuta 2019 [viitattu 15. joulukuuta 2019];123(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/70273