1.
Tavi S, Tavi L. ’Ja’-, ’tai’- ja ’vaikka’-merkityksisten lekseemien kontaktilähtöinen variaatio rajakarjalaismurteissa. Virittäjä [Internet]. 21. lokakuuta 2019 [viitattu 20. lokakuuta 2020];123(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/70346