1.
Pietikäinen S. Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrassa [Language ideologies in practice: A nexus analysis of a multilingual Inari Sámi speaker’s language biography]. Virittäjä [Internet]. 1. marraskuuta 2012 [viitattu 20. lokakuuta 2020];116(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7162