1.
Lehtimaja I, Kotilainen L. Suomea toisena kielenä puhuvan työntekijän erilinjaiset vuorot kokousvuorovaikutuksessa. Virittäjä [Internet]. 21. lokakuuta 2019 [viitattu 22. lokakuuta 2020];123(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/72965