1.
Mäntynen A. Etnografinen tutkimus suomalaisuuden representaatioista Ruotsissa. Virittäjä [Internet]. 24. maaliskuuta 2013 [viitattu 2. joulukuuta 2020];117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7645