1.
Mäntynen A, Kinnunen T. Avarammille aloille – rajatta ja esteettä: Professori Liisa Tiittulan juhlaseminaari. Virittäjä [Internet]. 27. marraskuuta 2018 [viitattu 18. lokakuuta 2019];122(4). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/76667