1.
Salminen J. Kiellon muodot ja merkitykset. Virittäjä [Internet]. 14. maaliskuuta 2013 [viitattu 22. lokakuuta 2021];117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7672