1.
Katajamäki H. Tekijän identiteetti taloussanomalehtien pääkirjoituksissa: Pääkirjoitustoimittajan sosiaalisesta roolista tuotettu, teksteistä tulkittu. Virittäjä [Internet]. 20. maaliskuuta 2019 [viitattu 8. joulukuuta 2019];123(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/77509