1.
Eilola L. Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä [Internet]. 18. kesäkuuta 2020 [viitattu 24. marraskuuta 2020];124(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/77994