1.
Eilola L. Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä [Internet]. 17. kesäkuuta 2020 [viitattu 24. tammikuuta 2022];124(2). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/77994