1.
Rahkonen P. Suomen etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä [Etymological opacity in Finnish hydronyms]. Virittäjä [Internet]. 24. maaliskuuta 2013 [viitattu 15. heinäkuuta 2020];117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7843