1.
Seilonen M. Epäsuora henkilöön viittaaminen oppijansuomessa. Virittäjä [Internet]. 14. maaliskuuta 2013 [viitattu 17. elokuuta 2022];117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7931