1.
Varis M. Kielikäsitys yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa. Virittäjä [Internet]. 14. maaliskuuta 2013 [viitattu 29. syyskuuta 2020];117(1). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/7933