1.
Vepsäläinen H. Suomen <i>no</i&gt;-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa. Virittäjä [Internet]. 19. syyskuuta 2019 [viitattu 25. lokakuuta 2020];123(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/82612