1.
Jääskeläinen A. Adjektiivien polysemiaa konstruktioissa: Miten tiheyden adjektiivien merkitykset ilmenevät? . Virittäjä [Internet]. 10. lokakuuta 2023 [viitattu 24. heinäkuuta 2024];127(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/84893