1.
Pitkänen T, Tervola M, Toivonen M, Kosunen E. Kielellisen merkityksen välittymisen ongelmia maahanmuuttajalääkärien potilastenteissä. Virittäjä [Internet]. 13. lokakuuta 2021 [viitattu 1. huhtikuuta 2023];125(3). Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/95381