(1)
Jokinen , T. Arkkitehti Gustaf Nyströmin Pankkisuunnitelmat Viipurin 1900-Luvun Alussa. vskst 2020, 279–304.