(1)
Kosonen, M. Uuraan uhmakkaat lastaajat : Historiankirjoituksen vinoumat aikalaislähteiden valossa. vskst 2023, 24, 196–230.