(1)
Mäkelä, P.; Pirinen, H. Viipurin 1600-Luvun jälkipuoliskon Profaani Esinekulttuuri. vskst 2017, 149-173.