(1)
Vilkuna, K. H. J. Seikkailija Paul Moij. Viipurin valta- ja vastakulttuurit 1600-luvun jälkipuoliskolla. vskst 2017, 201-222.