(1)
Vilkuna, K. H. J. Seikkailija Paul Moij. Viipurin Valta- Ja Vastakulttuurit 1600-Luvun jälkipuoliskolla. vskst 2017, 201-222.