[1]
P. Mäkelä ja H. Pirinen, ”Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri”, vskst, nro 19, ss. 149–173, joulu 2017.