1.
Kosonen M. Uuraan uhmakkaat lastaajat : Historiankirjoituksen vinoumat aikalaislähteiden valossa. vskst [Internet]. 25. maaliskuuta 2023 [viitattu 1. maaliskuuta 2024];24(24):196–230. Saatavissa: https://journal.fi/vskst/article/view/128042