1.
Mäkelä P, Pirinen H. Viipurin 1600-luvun jälkipuoliskon profaani esinekulttuuri. vskst [Internet]. 1. joulukuuta 2017 [viitattu 3. joulukuuta 2021];(19):149-73. Saatavissa: https://journal.fi/vskst/article/view/94593