https://journal.fi/vskst/issue/feed Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 2024-04-30T15:42:38+03:00 Iisa Aaltonen vskstoimitteita@gmail.com Open Journal Systems <p>Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja on vertaisarvioitu julkaisusarja, jonka alana on Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoria. Toimitteissa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita erityisesti historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen aloilta. Vuonna 1975 perustetun sarjan osat 18–23 muodostavat kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki.</p> <p>Vuonna 2015 VSKS:n Toimitteita -sarja muutettiin vertaisarvioiduksi julkaisukanavaksi, johon valitut tieteelliset artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Sarja on TSV:n julkaisufoorumin (jufo) tasolla 1 ja sille on myönnetty&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TSV:n vertaisarviointitunnus</a>.</p> https://journal.fi/vskst/article/view/145358 Eurooppalainen kaupunkikohtalo 2024-04-29T12:53:13+03:00 Ville Kivimäki (toim.) Tanja Vahtikari (toim.) <p style="font-weight: 400;">Viipurilaiset joutuivat toisessa maailmansodassa kokemaan raskaat ilmapommitukset, evakuoinnit ja sodan arjen pahoin tuhoutuneessa kaupungissa. Viipuri vaihtoi kolmesti omistajaa, ja sen sota-ajan asujaimistoon kuuluivat suomalaissiviilien lisäksi sotilaat, sotavangit ja neuvostokansalaiset. Kaupungin kohtalot olivat monin tavoin poikkeuksellisia Suomessa, mutta yleisiä muualla Euroopassa vuosina 1939–1945. Vaikka Viipuri ja sen linna olivat sota-ajan Suomessa voimakkaita kansallisia symboleita, itse viipurilaisten kokemukset ovat olleet ristiriitaisempia ja vähemmän tunnettuja.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">VSKS:n toimite 25 paneutuu Viipurin historiaan suomalaisena ja eurooppalaisena kaupunkikohtalona toisessa maailmansodassa. Kirjan kolme osaa keskittyvät viipurilaisten arkeen ja kokemushistoriaan poikkeusoloissa, sota-ajan kaupungin tilalliseen ja kuvalliseen historiaan sekä Viipuriin kulttuuristen merkitysten tihentymänä. Viipurin kaupungin ja kaupunkilaisten kautta katsottuna talvi- ja jatkosodan tuttu historiakertomus näyttäytyy uudessa valossa.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Kirjan toimittajat Ville Kivimäki ja Tanja Vahtikari työskentelevät Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa.&nbsp;</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita https://journal.fi/vskst/article/view/145379 Viipurin pommitukset talvi- ja jatkosodassa 2024-04-30T08:51:31+03:00 Carl-Fredrik Geust <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145383 Siemenet ja pikkupossut arvossaan – Viipurin sota-ajan 1939–1945 2024-04-30T09:06:09+03:00 Maritta Lehtinen <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145385 Hallenbergin teollisuuden jälleenrakentaminen Tammisuolle 2024-04-30T09:10:33+03:00 Marko Paavilainen <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145387 Viipurin kaupunkisuunnittelu toisen maailmansodan aikana – Jälleenrakennusta ja uskoa tulevaan 2024-04-30T09:15:12+03:00 Ulla Salmela <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145389 Sodanaikainen Viipuri Väinö Raution maalauksissa 2024-04-30T09:19:23+03:00 Mikko Pirinen <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145417 Viipurin sankarivainajat ja sankarihaudat 2024-04-30T15:32:44+03:00 Ilona Kemppainen <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145378 Sotavuosien monta Viipuria – Rakenteet, ihmiset ja ylirajaiset yhtymäkohdat 2024-04-30T08:48:01+03:00 Ville Kivimäki <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145380 Kirjeitä sotien Viipurista ja evakosta – Viipurilaisen siviiliväestön aikalaiskokemuksia sodan jaloissa 1939–1944 2024-04-30T08:53:48+03:00 Hannu Heikkilä <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145384 Vankien kaupunki – Neuvostovangit jatkosodan Viipurissa 2024-04-30T09:08:25+03:00 Ida Suolahti <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145386 Valokuvaus kaupunkitilan merkitysten rakentajana – Aukusti Tuhkan valokuvien Viipuri jatkosodan aikana ja 1950-luvun alussa 2024-04-30T09:12:43+03:00 Tanja Vahtikari <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145390 Karjalaisten kaupunki, skandinaavinen etuvartio ja venäläinen linnoitus – Viipuri "Idän Lukkona" 1800-luvun jälkipuoliskolta jatkosodan alkuun 2024-04-30T09:21:15+03:00 Tuomas Tepora <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145420 Viipuri sota-ajan runoudessa – Tilapäisrunouden kukoistus 2024-04-30T15:42:38+03:00 H. K. Riikonen <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145419 Jatkosodan Viipuri fiktion kuvaamana – Iris Kähärin Seppele Viipurille 2024-04-30T15:38:23+03:00 Satu Grünthal <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja https://journal.fi/vskst/article/view/145382 Kaupunkinäkökulma Suomeen toisessa maailmansodassa – Viipuri 1939–1944 2024-04-30T09:02:55+03:00 Ville Kivimäki Tanja Vahtikari <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittajat https://journal.fi/vskst/article/view/145388 Kaunisteltu todellisuus – Viipuri neuvostoliittolaisissa valokuvissa sodan aikana ja pian sodan jälkeen 2024-04-30T09:17:13+03:00 Yury Shikalov <p>–</p> 2024-04-29T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja