Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita https://journal.fi/vskst <p>Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita -sarja on vertaisarvioitu julkaisusarja, jonka alana on Viipurin kaupunki- ja kulttuurihistoria. Toimitteissa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita erityisesti historian, kirjallisuuden ja taiteiden tutkimuksen aloilta. Vuonna 1975 perustetun sarjan osat 18–23 muodostavat kokonaisuuden Viipuri, kulttuurin kaupunki.</p> <p>Vuonna 2015 VSKS:n Toimitteita -sarja muutettiin vertaisarvioiduksi julkaisukanavaksi, johon valitut tieteelliset artikkelit käyvät läpi anonyymin vertaisarvioinnin. Sarja on TSV:n julkaisufoorumin (jufo) tasolla 1 ja sille on myönnetty&nbsp;<a href="https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TSV:n vertaisarviointitunnus</a>.</p> Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura fi-FI Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 1236-4304 Viipurin pommitukset talvi- ja jatkosodassa https://journal.fi/vskst/article/view/145379 <p>–</p> Carl-Fredrik Geust Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 51–56 51–56 10.47564/vskst.145379 Siemenet ja pikkupossut arvossaan – Viipurin sota-ajan 1939–1945 https://journal.fi/vskst/article/view/145383 <p>–</p> Maritta Lehtinen Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 88–93 88–93 10.47564/vskst.145383 Hallenbergin teollisuuden jälleenrakentaminen Tammisuolle https://journal.fi/vskst/article/view/145385 <p>–</p> Marko Paavilainen Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 129–131 129–131 10.47564/vskst.145385 Viipurin kaupunkisuunnittelu toisen maailmansodan aikana – Jälleenrakennusta ja uskoa tulevaan https://journal.fi/vskst/article/view/145387 <p>–</p> Ulla Salmela Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 158–162 158–162 10.47564/vskst.145387 Sodanaikainen Viipuri Väinö Raution maalauksissa https://journal.fi/vskst/article/view/145389 <p>–</p> Mikko Pirinen Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 188–194 188–194 10.47564/vskst.145389 Viipurin sankarivainajat ja sankarihaudat https://journal.fi/vskst/article/view/145417 <p>–</p> Ilona Kemppainen Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 220–224 220–224 10.47564/vskst.145417 Sotavuosien monta Viipuria – Rakenteet, ihmiset ja ylirajaiset yhtymäkohdat https://journal.fi/vskst/article/view/145378 <p>–</p> Ville Kivimäki Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 20–50 20–50 10.47564/vskst.145378 Kirjeitä sotien Viipurista ja evakosta – Viipurilaisen siviiliväestön aikalaiskokemuksia sodan jaloissa 1939–1944 https://journal.fi/vskst/article/view/145380 <p>–</p> Hannu Heikkilä Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 57–87 57–87 10.47564/vskst.145380 Vankien kaupunki – Neuvostovangit jatkosodan Viipurissa https://journal.fi/vskst/article/view/145384 <p>–</p> Ida Suolahti Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 94–128 94–128 10.47564/vskst.145384 Valokuvaus kaupunkitilan merkitysten rakentajana – Aukusti Tuhkan valokuvien Viipuri jatkosodan aikana ja 1950-luvun alussa https://journal.fi/vskst/article/view/145386 <p>–</p> Tanja Vahtikari Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 134–157 134–157 10.47564/vskst.145386 Karjalaisten kaupunki, skandinaavinen etuvartio ja venäläinen linnoitus – Viipuri "Idän Lukkona" 1800-luvun jälkipuoliskolta jatkosodan alkuun https://journal.fi/vskst/article/view/145390 <p>–</p> Tuomas Tepora Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 198–219 198–219 10.47564/vskst.145390 Viipuri sota-ajan runoudessa – Tilapäisrunouden kukoistus https://journal.fi/vskst/article/view/145420 <p>–</p> H. K. Riikonen Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 225–249 225–249 10.47564/vskst.145420 Jatkosodan Viipuri fiktion kuvaamana – Iris Kähärin Seppele Viipurille https://journal.fi/vskst/article/view/145419 <p>–</p> Satu Grünthal Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 250–276 250–276 10.47564/vskst.145419 Kaupunkinäkökulma Suomeen toisessa maailmansodassa – Viipuri 1939–1944 https://journal.fi/vskst/article/view/145382 <p>–</p> Ville Kivimäki Tanja Vahtikari Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittajat 2024-04-29 2024-04-29 25 25 6–17 6–17 10.47564/vskst.145382 Kaunisteltu todellisuus – Viipuri neuvostoliittolaisissa valokuvissa sodan aikana ja pian sodan jälkeen https://journal.fi/vskst/article/view/145388 <p>–</p> Yury Shikalov Copyright (c) 2023 VSKS ja kirjoittaja 2024-04-29 2024-04-29 25 25 163–187 163–187 10.47564/vskst.145388 Eurooppalainen kaupunkikohtalo https://journal.fi/vskst/article/view/145358 <p style="font-weight: 400;">Viipurilaiset joutuivat toisessa maailmansodassa kokemaan raskaat ilmapommitukset, evakuoinnit ja sodan arjen pahoin tuhoutuneessa kaupungissa. Viipuri vaihtoi kolmesti omistajaa, ja sen sota-ajan asujaimistoon kuuluivat suomalaissiviilien lisäksi sotilaat, sotavangit ja neuvostokansalaiset. Kaupungin kohtalot olivat monin tavoin poikkeuksellisia Suomessa, mutta yleisiä muualla Euroopassa vuosina 1939–1945. Vaikka Viipuri ja sen linna olivat sota-ajan Suomessa voimakkaita kansallisia symboleita, itse viipurilaisten kokemukset ovat olleet ristiriitaisempia ja vähemmän tunnettuja.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">VSKS:n toimite 25 paneutuu Viipurin historiaan suomalaisena ja eurooppalaisena kaupunkikohtalona toisessa maailmansodassa. Kirjan kolme osaa keskittyvät viipurilaisten arkeen ja kokemushistoriaan poikkeusoloissa, sota-ajan kaupungin tilalliseen ja kuvalliseen historiaan sekä Viipuriin kulttuuristen merkitysten tihentymänä. Viipurin kaupungin ja kaupunkilaisten kautta katsottuna talvi- ja jatkosodan tuttu historiakertomus näyttäytyy uudessa valossa.&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;">Kirjan toimittajat Ville Kivimäki ja Tanja Vahtikari työskentelevät Suomen Akatemian Kokemuksen historian huippuyksikössä Tampereen yliopistossa.&nbsp;</p> Ville Kivimäki (toim.) Tanja Vahtikari (toim.) Copyright (c) 2024 Viipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran toimitteita 2024-04-29 2024-04-29 25 25