Kirjoittajakutsu Yhdyskuntasuunnittelu-lehden teemanumeroon monipaikkaisuudesta

2021-01-05

Monipaikkaisuus on viime aikoina noussut julkiseen keskusteluun ennennäkemättömällä voimalla. Ilmiö ei sinänsä ole uusi. Sillä tarkoitetaan eri paikoissa tapahtuvaa asumista, työtä, liikkumista, palvelujen käyttämistä, harrastamista ja omistamista. Monipaikkaisuuden lisääntyminen – ja monimuotoistuminen – liittyy opiskelun ja työnteon muutoksiin, vapaa-ajan lisääntymiseen ja perhesuhteiden muutoksiin. Se on samalla seurausta esimerkiksi liikkumista ja kommunikaatiota helpottavaan ja niiden kustannuksia alentavien liikenne- ja viestintätekniikoiden kehitykseen. Koronapandemia on tuonut monipaikkaisuuden konkreettiseksi osaksi niin kansalaisten kuin päättäjien todellisuutta, ja entistä useampien ihmisten on täytynyt ottaa siihen kantaa omassa elämässään tai poliittisissa valinnoissa.

Tarve jäsentää monipaikkaisuutta ilmiönä ja miettiä sen syitä ja seurauksia on suuri. Mitä monipaikkaisuudella tarkoitetaan ja mitä monipaikkaisuuden lajeja on olemassa? Kun monipaikkaisuus yleistyy, mitkä alueet voittavat ja mitkä häviävät? Ovatko kaikki ihmiset voittajia tässä kehityksessä? Vastaako monipaikkaisuus kestävän kehityksen periaatteita? Miten monipaikkaisuus muuttaa Suomea ja suomalaisia? Mitä tulee ottaa huomioon kaupunkien ja maaseudun suunnittelussa, jos elämme yhä monipaikkaisemmin? Miten monipaikkaisuus vaikuttaa kuntalaisuuteen?  

Monipaikkaisuus on lähtökohtaisesti monitieteinen tutkimuskohde. Teemanumeroon toivotaan artikkeleita esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelun, kaupunkitutkimuksen ja maaseutututkimuksen, aluetieteen, maantieteen, arkkitehtuurin, kuntatutkimuksen ja politiikantutkimuksen aloilta sekä näitä tai muita tieteenaloja yhdistelevistä näkökulmista. Teemanumeroon voi tarjota teoreettisia, empiirisiä ja metodologisia artikkeleita. Siihen voi tarjota myös lyhyempiä katsauksia, puheenvuoroja ja kirja-arvioita. Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihepiirejä:

  • monipaikkaisuus ilmiönä, sen määritelmät ja sen kuvaaminen
  • monipaikkaisuuden erilaisten muotojen syyt ja seuraukset
  • suomalainen monipaikkaisuus kansainvälisessä vertailussa
  • monipaikkaisuuden vaikutus yhdyskuntarakenteeseen
  • monipaikkaisuuden ympäristöllinen, taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen ja kulttuurinen kestävyys
  • monipaikkaisuus, ylirajaisuus ja paikkariippumattomuus
  • monipaikkaisuuden politiikka

Teemanumeron päätoimittaja on tutkimusprofessori, VTT, aluetieteen dosentti Hilkka Vihinen (Luke). Vihinen on maaseutupolitiikkaan erikoistunut politiikantutkija, joka tutkii parhaillaan mm. monipaikkaisuutta ja maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta.

Mikäli kiinnostuit ja haluat tarjota tieteellistä artikkelikäsikirjoitusta (5000–6000 sanaa) tai muuta tekstiä tähän teemanumeroon, ole yhteydessä vierailevaan päätoimittajaan (hilkka.vihinen(at)luke.fi) tammikuun loppuun mennessä. Teemanumeroon tarjottavia tutkimusartikkeleita koskevat abstraktit (pituus 400–500 sanaa) pyydetään lähettämään 15.2. mennessä vierailevalle päätoimittajalle. Tieto hyväksytyistä abstrakteista lähetetään kirjoittajille helmikuun loppuun mennessä. Teemanumeroon tarjottavien tutkimusartikkelien käsikirjoitusten on oltava valmiita lähetettäväksi vertaisarviointiin toukokuun loppuun mennessä. Kaikki tekstit voivat olla joko suomen tai englannin kielisiä.

Muut kirjoitukset kuten katsaukset, puheenvuorot tai kirja-arviot pyydetään lähettämään päätoimittajalle kesäkuun loppuun mennessä. Hyväksytyt tekstit julkaistaan Yhdyskuntasuunnittelu-lehden teemanumerossa loppuvuodesta 2021.

Kutsua saa mielellään välittää omissa verkostoissa.