[1]
Sjöblom, J. 2022. Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta. Yhdyskuntasuunnittelu. 60, 2 (syys 2022), 33–52.