(1)
Sjöblom, J. Osallistumisen Kulttuuriset Resurssit Asuinalueen Suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian Alueen täydennysrakentamisesta. YS 2022, 60, 33-52.