(1)
Rehunen, A.; Pitkänen, K.; Strandell, A.; Nurmio, K. Monipaikkaisuuden Ja Paikkariippumattomuuden Vaikutukset Alue- Ja Yhdyskuntarakenteeseen. YS 2022, 59, 11-42.