(1)
Saarimaa, S.; Turku, V.; Kuoppa, J.; Tervo, A.; Laine, M. Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? : Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivoja suunnitteluun . YS 2024, 61, 77-103.