(1)
Tarpio, J.; Norvasuo, M. Erillistaloista umpikortteleiksi? Lähiökorttelien täydennysrakentaminen kerrostalojen horisontaalisella laajentamisella. YS 2024, 61, 48-76.