Lilius, J. (2021). Ihmisten hallintaa, ohjausta ja osallistamista. Yhdyskuntasuunnittelu, 58(3), 4–6. https://doi.org/10.33357/ys.102709