Ilmonen, M. (2021). Suuri pieni kirja: Kevin Lynch: The Image of the City. Yhdyskuntasuunnittelu, 58(3), 51–56. https://doi.org/10.33357/ys.102714