Sjöblom, J. (2022). Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta. Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), 33–52. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713