Hovi, P. (2022). Kyl maar tääl kaikenlaista kulttuuria on! : Kulttuurisuunnittelu kokonaisvaltaisena kulttuuri- ja taidelähtöisenä yhteiskehittämisen menetelmänä. Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), 84–91. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/112779