Saarimaa, S., Turku, V., Kuoppa, J., Tervo, A., & Laine, M. (2024). Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? : Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivoja suunnitteluun . Yhdyskuntasuunnittelu, 61(3), 77–103. https://doi.org/10.33357/ys.120503