Ilmonen, M. (2018). Kaupunkisuunnittelun kompleksinen historia. Yhdyskuntasuunnittelu, 56(4), 58-61. Noudettu osoitteesta https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78167