Sjöblom, Jonas. 2022. ”Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta”. Yhdyskuntasuunnittelu 60 (2):33-52. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713.