Sjöblom, Jonas. 2022. ”Osallistumisen Kulttuuriset Resurssit Asuinalueen Suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian Alueen täydennysrakentamisesta”. Yhdyskuntasuunnittelu 60 (2):33-52. https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713.