Lilius, J. (2021) ”Ihmisten hallintaa, ohjausta ja osallistamista”, Yhdyskuntasuunnittelu, 58(3), ss. 4–6. doi: 10.33357/ys.102709.