Ilmonen, M. (2021) ”Suuri pieni kirja: Kevin Lynch: The Image of the City”, Yhdyskuntasuunnittelu, 58(3), ss. 51–56. doi: 10.33357/ys.102714.