Sjöblom, J. (2022) ”Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta”, Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), ss. 33–52. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713 (Viitattu: 2joulukuuta2023).