Hovi, P. (2022) ”Kyl maar tääl kaikenlaista kulttuuria on! : Kulttuurisuunnittelu kokonaisvaltaisena kulttuuri- ja taidelähtöisenä yhteiskehittämisen menetelmänä”, Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), ss. 84–91. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/112779 (Viitattu: 27helmikuuta2024).