Mäenpää, P. (2022) ”Kaupunkien historialla ei ole alkua eikä loppua”, Yhdyskuntasuunnittelu, 60(2), ss. 74–81. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/115181 (Viitattu: 25kesäkuuta2024).