Wallin, A. (2018) ”Katsantoja kaupungin muutokseen”, Yhdyskuntasuunnittelu-lehti, 56(4), ss. 11-27. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78162 (Viitattu: 29tammikuuta2020).