Ilmonen, M. (2018) ”Kaupunkisuunnittelun kompleksinen historia”, Yhdyskuntasuunnittelu, 56(4), ss. 58-61. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78167 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).