Ilmonen, M. (2018) ā€¯Kaupunkisuunnittelun kompleksinen historiaā€¯, Yhdyskuntasuunnittelu-lehti, 56(4), ss. 58-61. Saatavissa: https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78167 (Viitattu: 11joulukuuta2019).