[1]
J. Sjöblom, ”Osallistumisen kulttuuriset resurssit asuinalueen suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian alueen täydennysrakentamisesta”, YS, vsk. 60, nro 2, ss. 33–52, syys 2022.