Sjöblom, J. ”Osallistumisen Kulttuuriset Resurssit Asuinalueen Suunnittelussa: Tapaustutkimus Arabian Alueen täydennysrakentamisesta”. Yhdyskuntasuunnittelu, vsk. 60, nro 2, syyskuuta 2022, ss. 33-52, https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/109713.