Wallin, A. ”Katsantoja Kaupungin Muutokseen”. Yhdyskuntasuunnittelu, Vsk. 56, nro 4, joulukuuta 2018, ss. 11-27, https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78162.