Ilmonen, M. ā€¯Kaupunkisuunnittelun Kompleksinen Historiaā€¯. Yhdyskuntasuunnittelu-Lehti, Vsk. 56, nro 4, joulukuuta 2018, ss. 58-61, https://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/78167.